کنسرت سیروان و گروه ایهام در تورنتو

کنسرت سیروان و ایهام در تورنتو

این کنسرت در تاریخ ۳۱ آگوست در شهر تورنتو و سالن Meridian Hall برگزار میشود.

اشتراک گذاری این رویداد
جزئیات رویداد
جزئیات رویداد